Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν 20.000 για τη στελέχωση περίπου 20.000 θέσεων διευθυντών και υπο διευθυντών σχολικών μονάδων το 20

Πάνω από 40.000 αιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αναµένεται να υποβληθούν στα Συµβούλια Επιλογής για τη στελέχωση περίπου 20.000 θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων το 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου