Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

80η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου, από 21 έως 24 Ιουνίου 2011, στην Αθήνα

http://www.doe.gr/images/0000000111.jpg
                             Αριθ. Πρωτ.1909                   Αθήνα  23/3/2011                     
                                                                 Προς
                                                                 Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ           
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
            Σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34, 37, 38, 40 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., καλούμε τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων - Μελών της, στην 80η Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου, από 21 έως 24 Ιουνίου 2011, στην Αθήνα, (στο ξενοδοχείο NOVOTEL, Μιχ. Βόδα 4-6), για λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
            Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37, παραγρ. 1 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε., βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκεται σ' αυτή το ½ του συνόλου των Αντιπροσώπων  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Δ.Ο.Ε., ανεξάρτητα από ποια μέλη προέρχονται οι παρόντες.
            Σας αποστέλλουμε την προσωρινή Η.Δ., καθώς και τις εισηγήσεις της ΔΟΕ στα θέματά της. Οι Σύλλογοι,  μέσα σε ένα μήνα  θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους, για να εγγραφούν ως θέματα στην Οριστική Ημερήσια Διάταξη (Άρθρο 35 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε.).
http://www.doe.gr/images/0y.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου