Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Ζητούνται στοιχεία σχετικά με τους εκπ/κούς που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση παραίτησης μέχρι τις 10-8-2011 και να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία με τη λήξη του Σχολικού έτους 2010-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                     Μαρούσι, 4 - 4 - 2011                                                                                         
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε.                                                  41072/Δ2/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄

Ανδρέα Παπανδρέου 37,                                                                             
Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ        
                                                                                            
Ταχ. Δ/νση
:
Α. Παπανδρέου 37


ΠΡΟΣ : Δ/νσεις Π.Ε. &  Δ.Ε.  
             όλης της Χώρας                                                                                                       
Τ.Κ.-Πόλη
:
15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα
:
www.ypepth.gr
e-mail

:
Πληροφορίες
:
Ρούσκας Αθανάσιος ( Δ.Ε. )
Β. Νικολοπούλου      (Π.Ε.)
Τηλέφωνο
:
210-3443356, 210-3442364
Fax
:
210-3442365
 ΘΕΜΑ : «Ζητούνται στοιχεία σχετικά με τους εκπ/κούς που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση  παραίτησης μέχρι τις 10-8-2011 και να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία με τη λήξη του Σχολικού έτους 2010-2011 ».

       Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων με την έναρξη του Σχολικού έτους 2011-2012, καλεί τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης να ενημερώσουν όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Γραφείων τους και της αρμοδιότητά τους και να τους παρακαλέσουν να  δηλώσουν,  εάν προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης μέχρι τις 10-8-2011 και να αποχωρήσουν  από την υπηρεσία  με τη λήξη του  Σχολικού έτους 2010-2011.      
    Στη συνέχεια οι ανωτέρω Διευθύνσεις, αφού συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία από τα Γραφεία τους, θα πρέπει να μας αποστείλουν συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο  πίνακα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που δήλωσαν παραίτηση κατά κλάδο και ειδικότηταμέχρι τις 12-4-2011 ημέρα Τρίτη  με e-Mail.
 Παρακαλούμε για την απόλυτη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας.   

  Συν/να : Όπως η ταινία                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Εσωτερική διανομή:                                                                                                                                
Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε., Τμήμα Β΄ 
                                      ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ                                                                                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου