Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

13-10-11 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Δελτίο Τύπου
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη τριακοσίων σαράντα δύο (342)αναπληρωτών  εκπαιδευτικών ΕΑΕ – κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δέκα πέντε(15) αναπληρωτών εκπαιδευτικώνΕΑΕ – ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στις δομές της Ειδικής ΑγωγήςΠρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2011-2012.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011.
Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στηνοικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου