Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Σύσταση Κλάδων Γαλλικής , Γερμανικής , Καλλιτεχνικών , Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Με πρωτοβουλία την αρμόδιας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υφυπουργού Εύης Χριστοφιλοπούλου, υπογράφηκε κοινή υπουργική απόφαση από τομν Γ. Μπαμπινιώτη και υπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίση  συγκροτούνται κλάδοι Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Αναλυτικότερα, συστήνεται ο ακόλουθος αριθμός θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους αντίστοιχους κλάδους:
ΚΛΑΔΟΣ                                               ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας                         200
ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας                     100
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων          100
ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών                         60
ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης                        5
ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΑΕΙ    288
ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων ΤΕΙ    192

Σημειώνεται ότι οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου