Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-13

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-13
Πίνακας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στα Π. Π.Σ. για την πλήρωση των λειτουργικών κενών των εν λόγω σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με το άρθρο 329, παρ. 4α του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), με βάση τις εισηγήσεις αξιολόγησης των οικείων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.). Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: depps@minedu.gov.gr  , μέχρι και την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012.

O πίνακας των εκπαιδευτικών που αποσπώνται είναι αναρτημένος εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου