Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Τι προβλέπεται

Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται, εξ' ολοκλήρου από τη δευτεροβάθμια στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ως εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τις είκοσι μία (21) ώρες.
Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές για τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως για τη διδασκαλία στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ακολουθούν το ωράριο διδασκαλίας που προβλέπεται για την βαθμίδα αυτή.
Κατά τα άλλα ισχύουν τα εξής:
Ωράριο εκπαιδευτικών Π.Ε.
από 1-10 έτη 24 ώρες
από 10 – 15 έτη 23 ώρες
από 15-20 έτη 22 ώρες
από 20 και πάνω 21 ώρες
Στα ολιγοθέσια σχολεία (μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια) το ωράριο παραμένει στις 25 ώρες.
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας έχει ως εξής:
Ωράριο εκπαιδευτικών Δ.Ε.
0-6 έτη 21 ώρες
7 – 12 έτη 19 ώρες
13-20 έτη 18 ώρες
πάνω από 20 έτη 16 ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου