Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2012, για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη, θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ για τα παρακάτω θέματα:
Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012
1. Εξέταση αιτήσεων (νέων και επανεξέτασης), ανάκλησης και τροποποίησης απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών επί αμοιβαίας μετάθεσης στην Α/θμια Εκπ/ση
3. Εξέταση αιτήσεων (νέων και επανεξέτασης), ανάκλησης και τροποποίησης απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ και ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012
1. Εξέταση αιτήσεων (νέων και επανεξέτασης), ανάκλησης και τροποποίησης απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Εξέταση αιτήσεων και ανάκλησης αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε.

Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου