Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:Νεότερα από την Επιτροπή


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Παρότι αύριο Κυριακή, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, η Επιτροπή που έχει διορίσει ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος θα πρέπει να έχει ι ολοκληρώσει και τις εργασίες της, και να καταθέσει το ερωτηματολόγιο προς τοςυ εκπαιδευτικούς, αυτό δεν είναι εφικτό.
Σύμφωνα με πληροφορίες τους esos, η Επιτροπή βρίσκεται στην τελική ευθεία οριστικοποίησης του ερωτηματολογίου και πιθανότατα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να παρουσιαστεί στους εκπαιδευτικούς συντάκτες και στη συνέχεια να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας , όπου οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση για να το απαντήσουν, εάν το επιθυμούν.
Ο υπουργός Παιδείας μιλώντας στη Βουλή είπε σχετικά «Έχουμε εξαγγείλει την αξιολόγηση, η οποία ήδη είναι σε διαδικασία. Υπάρχει μία Επιτροπή, η οποία θα καταθέσει πόρισμα. Και υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς, γιατί θέλουμε τη συμμετοχή τους. Και μέσα στον Οκτώβριο θα υπάρξει Προεδρικό Διάταγμα. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος εν συνόλω -δομών, διαδικασιών και εκπαιδευτικών- κάτι το οποίο είχε να γίνει αρκετές δεκαετίες».
Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής πρόσωπα:
i) Ματσαγγούρας Ηλίας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, ως Πρόεδρος
ii) Ανδρεαδάκης Νικόλαος, επ. Καθηγητής Παν. Κρήτης, ως Αντιπρόεδρος
iii) Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος,
iv) Πασιάς Γεώργιος, επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, ως μέλος,
v) Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα, π. Σύμβουλος Π.Ι., ως μέλος,
vi) Λουκέρης Διονύσιος, Σύμβουλος Β΄ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος,
vii) Ζουγανέλη Αικατερίνη, π. Πάρεδρος Π.Ι., ως μέλος,
viii) Σαλτερής Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., ως μέλος,
ix) Ο Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος,
x) Ο Διευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ως μέλος.
Γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής ορίζεται η κ. Συρίου Ιωάννα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 06 με αναπληρώτρια τη Μαρία Λιβανίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07.
Το Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:
i) η μελέτη του σχετικού με την αξιολόγηση νομοθετικού πλαισίου,
ii) η μελέτη των σχεδίων και προτάσεων που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα σε υπηρεσιακό επίπεδο για θέματα αξιολόγησης,
iii) η μελέτη σχετικών προτάσεων των φορέων της εκπαίδευσης,
iv) η διαμόρφωση ερωτηματολογίου βασικών αρχών αξιολόγησης προκειμένου να ερωτηθεί σχετικά η εκπαιδευτική κοινότητα.
v) ο σχεδιασμός και η σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου