Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Υπουργείο Παιδείας: Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου