Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Eγκύκλιος προς τους Διευθυντές Σχολείων και Διευθυντές Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και του έργου των Εκπαιδευτικών


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαβούλευσης με την εκπαιδευτική κοινότητα για τη διαδικασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών, η έναρξη της οποίας ανακοινώθηκε χθές, ανάρτησε ήδη το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στη διεύθυνσηhttp://evaluation.minedu.gov.gr, μαζί με τις απαραίτητες οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.


Παράλληλα, ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σωτηριος Γκλαβάς απέστειλε χθες ειδική εγκύκλιο προς τους Διευθυντές των Σχολείων, και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου καθώς και του Έργου των Εκπαιδευτικών που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση του έργου όλων.
Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου είναι τα εξής :
* Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον εκπαιδευτικό είναι ανώνυμη και κανένα στοιχείο ταυτότητας του δεν θα καταγράφεται.
* Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτείται η χρήση ειδικού, κλειδάριθμου, ο οποίος παράγεται με τυχαίο τρόπο, και τον οποίο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παραλάβει από το σχολείο που υπηρετεί.
* Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θα παραλάβει τον κλειδάριθμο από το γραφείο 0102 (ώρες 09:00-13:00).
* Αν υπηρετεί σε Φορέα Εκπαίδευσης, τότε θα παραλάβει τον κλειδάριθμο από την πλησιέστερη στον Φορέα Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
* Οι κλειδάριθμοι αυτοί τονίζεται ότι παράγονται με τυχαίο τρόπο και δεν σχετίζονται ούτε με το σχολείο, ούτε με τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά.
* Οι Διευθυντές των σχολείων, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και το αρμόδιο γραφείο της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. εντέλλονται να φροντίσουν για την έγκαιρη παραγωγή των κλειδάριθμων και για την ανώνυμη διανομή τους στους εκπαιδευτικούς.
*Η παραγωγή των κλειδάριθμων γίνεται με τη χρήση της ειδικής εφαρμογής που βρίσκεται στη διεύθυνσηhttp://evaluation.minedu.gov.gr/tokens.
* Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με τον κωδικό ΠΣΔ του σχολείου.
* Το πλήθος των κλειδάριθμων που μπορεί να παραχθεί είναι ίσος με το πλήθος των εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου, έτσι όπως έχει δηλωθεί στο «Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας - e-survey».
* Αποκλειστικά και μόνο για να καλυφθεί το ενδεχόμενο καταστροφής η απώλειας
κλειδαρίθμων, θα παραχθεί -ως περιθώριο ασφαλείας – ένα επιπλέον ποσοστό (20%
*Στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και στις κατά τόπους Διευθύνσεις θα παραχθεί ικανοποιητικός αριθμός κλειδάριθμων, ώστε να καλυφθεί το πλήθος των εκπαιδευτικών που υπηρετούν.
* Διευκρινίζεται ότι εκτυπώνονται οκτώ (8) κλειδάριθμοι σε κάθε φύλλο Α4, οι οποίοι στη συνέχεια πρέπει να κοπούν και να μοιραστούν στους εκπαιδευτικούς.

Όπως επισημάνθηκε και στη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, είναι αναγκαίο να απαντηθούν από τους εκπαιδευτικούς οι ερωτήσεις στο σύνολό τους.

Η περίοδος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ξεκίνησε ήδη από τα ξημερώματα της Τρίτης, 02.10.2012 ( ώρα 00.00 ) και ολοκληρώνεται την Τρίτη 09.10.2012 ( ώρα 23.59) .

Αν υπάρξουν απορίες τεχνικής φύσεως σχετικά με τη διαδικασία παραγωγής κλειδάριθμων, μπορούν να αποστέλλονται από τους Διευθυντές στους διαχειριστές της εφαρμογής, μέσω email στη διεύθυνση evaluation@sch.gr .

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το helpdesk του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στο τηλ.  801-11-801-81, τις ώρες 09:00 -17:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου