Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Προσλήψεις Δασκάλων για ΖΕΠ

      Σας κοινοποιούμε συνημμένα αρχείο excel με τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, οι οποίοι προσλήφθηκαν  προκειμένου να τοποθετηθούν σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.
      Σημαντική Επισήμανση: Οι εν λόγω εκπ/κοί προσλαμβάνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3, του  Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, και θα τοποθετηθούν αποκλειστικά σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ σε ένα ή περισσότερα από τα Δημοτικά Σχολεία που έχουν οριστεί με τις σχετικές Αποφάσεις των Περιφερειακών Δ/ντών Π.Ε. & Δ.Ε. .

      Τονίζεται ότι η παρουσίαση των εν λόγω εκπαιδευτικών στις οικείες Διευθύνσεις ορίζεται από τη Δευτέρα 19/11/2012 έως και την Τετάρτη 21/11/2012 και ως ημερομηνία πρόσληψής τους λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου