Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη χρονική ισχύ των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
            Σε συνέχεια του χθεσινού μου ενημερωτικού δελτίου σας κάνω γνωστό ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα « Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα-Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ» ( 12-11-2012), στο κεφάλαιο Ε, παράγραφος 4 (σελίδα 17) αναφέρει:
" 4) Τροποποιήθηκε η παρ. 11 του άρθρου 17 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, προκειμένου η ισχύς των πινάκων διοριστέων που εκδίδονται ΕΦΕΞΗΣ να περιορίζεται στα τρία έτη από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ΄αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται όχι μόνον η επικαιροποίηση των αναγκών των Υπηρεσιών σε στελεχιακό δυναμικό αλλά και η διαρκής προσαρμογή φορέων και υποψηφίων στις δυναμικά μεταβαλλόμενες συνθήκες." 
            Όπως προκύπτει από την παραπάνω διευκρινιστική εγκύκλιο η τριετής ισχύς των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ αναφέρεται στους διαγωνισμούς που θα γίνουν μετά τη ψήφιση του Ν.4093/2012. Δεν αναφέρεται στους διαγωνισμούς που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
            Σε κάθε περίπτωση όμως για την ισχύ των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς ισχύει ο Ν3848/2010, ως Ειδικός Νόμος.
Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου