Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Βεβαίωση ότι ψήφισαν θα πρέπει να προσκομίσουν οι εκπαιδευτικοί

Oι εκπαιδευτικοί που θα κάνουν χρήση της άδειας μιας (1) ημέρας τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, η οποία προβλέπεται από την αριθμ. Φ.350/27/102826/Δ1/7-9-2012 εγκύκλιο, θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία τους βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ψήφισαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου