Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Ιδιο με των δασκάλων το ωράριο των νηπιαγωγών- Πως προσδιορίζεται η οργανικότητα των νηπιαγωγών από 1-8-13

Ψηφίστηκε τροπολογία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Το esos δημοσιεύει την τροπολογία που αφορά το ωράριο και την οργανικότητα  των νηπιαγωγών,  όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή   στο Πολυνομοσχέδιο  του υπουργείου Παιδείας , το οποίο έγινε χθες τα απόγευμα δεκτό κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολο κατά πλειοψηφία .. Ειδικότερα η τροπολογία , έχει ως εξής:

5. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1)
νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.»
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής
του.»
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α΄της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2013. Δικαίωμα μετάθεσης θεμελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου