Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Ευρυτανίας

Λήψη Αρχείου

 Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Ευρυτανίας ως εξής:
1. Τσαπρούνης Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, Διευθυντής Διεύθυνσης Π.Ε. Ευρυτανίας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Αντωνίου Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Β’, Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου
2. Τσακνιάς Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Β’, Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος και αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Κελέση Ανδρέα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Β’, Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου.
3. Ζάγκας Ελευθέριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Β’, Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την κα Φιλιπποπούλου Βάια, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Δ’, του Δημοτικού Σχολείου Κερασοχωρίου.
4. Ευθυμίου Ιωάννης του Θεοφάνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Γ΄ του 4ου Δ. Σ. Καρπενησίου ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Λάππα Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Γ’ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου.
5. Μοτσιόλας Σιδερής του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 με βαθμό Γ΄ του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό αιρετό μέλος την κα Δρυστέλλα Δάφνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 60, με βαθμό Γ΄ του 3ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κ. Κάππα Παναγιώτα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Δ΄ αποσπασμένη στην Διεύθυνση Π.Ε Ευρυτανίας, με αναπληρώτριά της την κα Κατσάνου Γεωργία, Διοικητική Υπάλληλο κλάδου ΤΕ03, με βαθμό Β’, αποσπασμένη στην Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου