Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Ενιαίο ωράριο και οργανικότητα δασκάλων και νηπιαγωγών

Βασίλης Φουρτούνης, δάσκαλος

http://2.bp.blogspot.com/-JrzENJUupFs/UOw983xa2cI/AAAAAAAA4LQ/dWbgGnyCJVM/s1600/1.JPGΈνα χρόνιο και λογικό αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας υλοποιείται με την ψήφιση της τροπολογίας σχετικά με το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών και τον καθορισμό της οργανικότητας των νηπιαγωγείων. Παράλληλα με αυτό ψηφίστηκε και η διαδικασία με την οποία ορίζεται η οργανικότητα, δηλαδή πόσες νηοιαγωγοί, εγάζονται σε κάθε νηοιαγωγείο καθώς και το γεγονός ότι τα νηπιαγωγεία στην ουσία είναι σχολεία και μπορούν να είναι μέχρι και εξαθέσια, δηλαδή αν περιλαμβάνουν μέχρι και έξι τμήματα.
Μετά τη δημοσίευση του πολυνομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει με ακρίβεια τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων για το ωράριο τωνΝηπιαγωγών.

Ειδικότερα η τροπολογία, έχει ως εξής:
5. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόμου 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.»
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής
του.»
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2013. Δικαίωμα μετάθεσης θεμελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Σε όλους εμάς, που προσπαθήσαμε και παλέψαμε να υλοποιηθεί από το δίκαιο και λογικό αίτημα, φυσικά παραμένει το ερώτημα: Γιατί έπρεπε να περάσει τόσος χρόνος για κάτι που ήταν αυτονόητό; Δυστυχώς η απάντηση είναι απλή: στην Ελλάδα πρέπει να κάνεις τη μάχη του αυτονόητου!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου