Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Εκτεθειμένος ο υπουργός μετά την δήλωση μελών της Επιτροπής για την Αξιολόγηση των δασκάλων και καθηγητών


Επειδή μετά την δημοσιοποίηση του σχεδίου ΠΔ «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», έχουν δημιουργηθεί λανθασμένες εντυπώσεις, συνδέοντας τη συμμετοχή μας στην Επιστημονική Επιτροπή που συνέστησε το ΥΠΑΙΘΠΑ με σκοπό τη σύνταξη επιστημονικού πορίσματος για την αξιολόγηση, με τη σύνταξη του σχεδίου Π . Δ. θέλουμε, ως πρόσωπα, να διευκρινίσουμε ότι:
• Με την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου, συμμετείχαμε στη δεκαμελή Επιστημονική Επιτροπή, η οποία και παρέδωσε επίσημα το πόρισμά της στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ στο τέλος Οκτωβρίου 2012. Η τοποθέτησή μας στην επιτροπή αυτή από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ, πέρα από το γεγονός ότι τιμά την εκπαιδευτική και επαγγελματική μας διαδρομή, προσέφερε ευκαιρία να συμβάλουμε, ως Σχολικοί Σύμβουλοι, με τις όποιες γνώσεις και εμπειρίες μας, στη σύνταξη μιας πρότασης για το σύστημα Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, το οποίο θα μπορούσε να ισχύσει στην πατρίδα μας. 
• Η συγκεκριμένη πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής μπορεί, κατά την άποψή μας, να αποτελέσει βάση για ένα διευρυμένο, δημοκρατικό και επωφελή, για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, διάλογο ο οποίος θα έχει ένα και μοναδικό στόχο:. τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τη στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών, αφού ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ αδύνατο Χωρίς δεύτερο 
• Επιστημονική Επιτροπή Η. εργάστηκε, χωρίς αμοιβή, σε συνθήκες δημοκρατικού διαλόγου και απόλυτης ευχέρειας διατύπωσης των πιο διαφορετικών, προσωπικών απόψεων και θέσεων των μελών της σχετικά με την Αξιολόγηση, λαμβάνοντας εξ ο-ρισμού υπόψη την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία και έχοντας υποχρέωση να καταθέσει σχετικό πόρισμα εντός ασφυκτικών χρονικών ορίων. 
• Είναι αυτονόητο ότι το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής αποτυπώνει και τις προσωπικές μας απόψεις για το σύστημα Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, το οποίο μπορεί να ισχύσει στην πατρίδα μας, χωρίς, βεβαίως, οι προσωπικές μας απόψεις να ταυτίζονται απόλυτα με το πόρισμα, όπως εξάλλου συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει στη Δημοκρατία. 
• Πέραν της συμμετοχής μας στη συγκεκριμένη Επιστημονική Επιτροπή και στη δια-μόρφωση του Πορίσματός της, ουδεμία συμμετοχή είχαμε Στη σύνταξη ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΔ «για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (20-01-2013), για το οποίο θα τοποθετηθούμε μέσω του Δ.Σ . της ΠΕΣΣ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
Των  ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ & ΣΑΛΤΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
μελών ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΣΣ  
&  
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου