Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Ρουσφετολογικές διατάξεις για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Ενώ το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών και οι αιρετοί δίνουν καθημερινά τη μάχη για τη θεσμοθέτηση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων και πέτυχαν εδώ και δυο χρόνια τη μοριοδότηση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε., κατά τα πρότυπα των μεταθέσεων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επαναφέρει από το παράθυρο ρουσφετολογικές διατάξεις που είχαν καταργηθεί με το Ν.3848/2010 και εισάγει και νέες.

Συγκεκριμένα:

1. Στο άρθρο 44Α του Ν.4115/13 παρ.12α προβλέπονται τα εξής:
12. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3697/2008 (Α΄159) αντικαθίσταται ως εξής: « 4. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι καθηγητών ή λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών ΑΕΙ, μπορούν με αίτηση τους να αποσπώνται, Κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί ο / η σύζυγος καθηγητής ή λέκτορας ή καθηγητής εφαρμογών στα ΑΕΙ, σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή Παραρτήματος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο / η σύζυγος τους». 

2. Στο άρθρο 27 παρ. 3 του ίδιου Νόμου προβλέπεται:
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των αρμοδίων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτόν εκπαιδευτικοί, καθώς και μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή λοιπών φορέων και υπηρεσιών του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν από αυτόν το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, που έχουν στην οργανική θέση τους με τις προϋποθέσεις καταβολής τους.

Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η έννοια της ισονομίας και της ισοπολιτείας είναι άγνωστη για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Πώς, αλήθεια, μπορεί να εξηγήσει κανείς την επαναφορά της διάταξης για κατ’ εξαίρεση απόσπαση στους/στις συζύγους πανεπιστημιακών (όταν τέτοια διάταξη δεν υπάρχει ούτε καν για τους/τις συζύγους ανέργων;) Ή πώς αλλιώς να ερμηνεύσει τη διάταξη για την κατοχύρωση ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, όσους αποσπώνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.;
Ως αιρετός στο ΚΥΣΠΕ, που έδωσα κι εγώ τη μάχη για τη μοριοδότηση των αποσπάσεων αισθάνομαι την ανάγκη να καταγγείλω σ’ ολόκληρο τον εκπαιδευτικό κόσμο αυτή τη νοοτροπία που θυμίζει τη λαϊκή μας παροιμία « Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει…» και ο νοών νοείτω !!!
Η Δ.Ο.Ε. και η ΟΛΜΕ πρέπει να απαιτήσουν άμεσα την κατάργηση των συγκεκριμένων διατάξεων, καθώς επίσης και τη θεσμοθέτηση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις αποσπάσεις στους φορείς, στις Δ/νσεις Π.Ε. και στις περιφερειακές Δ/νσεις, για να μη συμβεί ξανά το ρουσφετολογικό "όργιο" της περσινής χρονιάς.

Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου