Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Νέα Στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση και Κατάρτιση


monitorimage
Σε μια προσπάθεια επανεξέτασης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και για το πώς μπορούν αυτά τα συστήματα να προσφέρουν δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία (European Commission for Education, Culture, Multilingualism and Youth) ξεκίνησε την στρατηγική της για την Εκπαίδευση και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση δράση για να διασφαλιστεί το μέλλον των νέων.
Το Education and Training Monitor 2012 είναι ένα νέο αναλυτικό εργαλείο που παρέχει εμπειρικά στοιχεία για την υποστήριξη αυτής της μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Δίνει μια γενική επισκόπηση των βασικών δεικτών για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, επιτρέποντας στους φορείς χάραξης πολιτικής να συγκρίνουν την πρόοδο, καθώς και να προσδιορίσει τις άμεσες προκλήσεις για τα κράτη μέλη.
Τα στοιχεία που παρέχονται στην έκθεση είναι πολύ χρήσιμα για όσους βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων στην αναθεώρηση και τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών πολιτικών, σύμφωνα με τις συστάσεις της στρατηγικής για την εκπαίδευση.


Link : http://xenesglosses.eu/2013/04/nea-stratigiki-gia-tin-europa%cf%8aki-ekpa/#ixzz2PJlJuosp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου