Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Δείτε το νέο σχέδιο νόμου για το Πειθαρχικό Δίκαιο των εκπαιδευτικών

nomosΤο νέο σχέδιο νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο που μπαίνει σε διαβούλευση. Από το άρθρο 12 και κάτω γίνονται αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο.
Σχετικά με την διαθεσιμότητα όσοι βγαίνουν σε αυτή και είναι «κοντά» στη σύνταξη δεν θα παίρνουν ούτε το 70ο/ο του μισθού τους για 12 μήνες αλλά θα πληρώνουν για να εξαγοράσουν πλασματικό χρόνο και θα περιμένουν της καταβολή σύνταξης όπου μέχρι τώρα αν πληρούνται οι υπόλοιπες προυποθέσεις πάει μετά τα 55 έτη.
Αυτοί που συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του δημοσίου και τίθενται σε διαθεσιμότητα, πορούν είτε να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη και μέχρι τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων προϋποθέσεων για την άμεση καταβολή κύριας και επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος από το Δημόσιο και τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είτε να εισπράξουν τις αποδοχές διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη αυτής και να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, εφόσον υποβάλουν αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που τίθενται σε διαθεσιμότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου