ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Υπερωρίες προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολείων


Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη τις καταγγελίες πολλών Συλλόγων Εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα της διακοπής καταβολής της υπερωριακής αποζημίωσης στους προϊσταμένους των ολιγοθέσιων σχολείων, τονίζει τα παρακάτω:·                     Στο άρθρο 11 του ν.1566/1985 προβλέπονται αναλυτικά τα όργανα διοικήσεως των σχολικών μονάδων. Η διατύπωση δε των παραγράφων 1 και 9 του ως άνω άρθρου είναι σαφέστατη. Οι διευθυντές των τετραθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων χαρακτηρίζονται ως διευθυντές και οι προϊστάμενοι των ολιγοθέσιων σχολείων (μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων) χαρακτηρίζονται ως προϊστάμενοι. 
·                     Συνεπώς το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσον αφορά στην υπερωριακή απασχόληση των Διευθυντών και των Γενικών Διευθυντών δεν αφορά τους προϊσταμένους ολιγοθέσιων σχολείων (μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων) και δικαιούνται υπερωριών.
Τα παραπάνω τεκμηριώνονται με τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κας Μαρίας Τσίπρα, την οποία και επισυνάπτουμε.
  Είναι, δυστυχώς, εξαιρετική η ευκολία με την οποία είναι έτοιμη η διοίκηση να περικόψει αποδοχές για υπερωριακή εργασία που έχει πραγματοποιηθεί και συνεχίζει να πραγματοποιείται, αφού μόνον έτσι είναι  δυνατό να λειτουργήσουν οι ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες.
  Είναι σαφές ότι η μη καταβολή των υπερωριακών αποζημιώσεων είναι μια προδήλως παράνομη ενέργεια.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να προχωρούν κανονικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην καταβολή των υπερωριακών αποζημιώσεων όπως οφείλουν.
Καλεί, τέλος, την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να δώσει σαφείς και ρητές εντολές για την καταβολή τους αίροντας κάθε αμφισβήτηση επί του θέματος

ΠΡΟΣ
ΤΟ Δ.Σ.ΤΗΣ ΔΟΕ
                                                                                                                                                Αθήνα, 3-10-2013

Αξιότιμες κυρίες/κύριοι,                                                                                        

Σε συνέχεια επιστολής σας, με την οποία μου ζητάτε να γνωμοδοτήσω επί του θέματος, που έχει ανακύψει σχετικά με τις υπερωρίες των προϊσταμένων Ολιγοθέσιων σχολείων (μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια) με αφορμή την υπ’ αριθμόν 2/42875/0022/18-7-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γενική Διεύθυνση Μισθών) σχετικά με την καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης, λεκτέα τα εξής:
1)  Στο άρθρο 11 του ν.1566/1985 προβλέπονται αναλυτικά τα όργανα διοικήσεως των σχολικών μονάδων. Η διατύπωση δε των παραγράφων 1 και 9 του ως άνω άρθρου είναι σαφής και δεν καταλείπει περιθώριο παρερμηνείας. Οι μεν διευθυντές των τετραθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων χαρακτηρίζονται ως διευθυντές, οι δε προϊστάμενοι των ολιγοθέσιων σχολείων (μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων) χαρακτηρίζονται ρητώς ως προϊστάμενοι. 
                2)  Η ως άνω ρητή διαφοροποίηση εκ του νόμου γίνεται παγίως δεκτή και από την νομολογία, με πιο πρόσφατη και παντελώς χαρακτηριστική, είναι η υπ’ αριθμόν 1882/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία έκρινε : «…Ενόψει όμως του ότι, όπως συνάγεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1566/1985, ως Διευθυντές σχολικών μονάδων, θεωρούνται όσοι υπηρετούν σε τετραθέσια τουλάχιστον δημοτικά σχολεία και όχι όσοι υπηρετούν σε κατώτερα των τετραθέσιων δημοτικά ή σε νηπιαγωγεία, οι οποίοι θεωρούνται ως Προϊστάμενοι των εν λόγω μονάδων, η προϋπηρεσία, η οποία μοριοδοτείται προκειμένου να αποτιμηθεί σε αξιολογικές μονάδες κατά τη διαδικασία επιλογής σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης πρέπει να έχει παρασχεθεί τουλάχιστον σε τετραθέσιο δημοτικό σχολείο».
                3) Υπό την έννοια αυτή, είναι προφανές, ότι το ως άνω έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσον αφορά στην υπερωριακή απασχόληση των Διευθυντών και των Γενικών Διευθυντών ουδόλως αφορά τους προϊσταμένους ολιγοθέσιων σχολείων (μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων) και συνεπεία αυτού οι προϊστάμενοι δικαιούνται υπερωριών.
                Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
               
Με εκτίμηση,
Μαρία –Μαγδαληνή Τσίπρα
Δικηγόρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου