ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Άδειες και πειθαρχικά ΔΥ

Στο ΦΕΚ 254/Α’/21.11.2013 δημοσιεύτηκε ο ν.4210/2013 «ΡυθμίσειςΥπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με τον οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν.3528/2007)και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., ν.3584/2007).
Ο ανωτέρω νόμος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζει μια σειρά θεμάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο γιατην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,την ενδυνάμωση του κύρους του και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη.
Συγκεκριμένα με τον παρόντα νόμο εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου