ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους

                                        Λαμία, 13 Φεβρουαρίου 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                           Αρ. Πρωτ.: Φ. 49/ 1490
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
------


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Προς
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε


------
Σας ενημερώνουμε ότι οι Σχολικοί/ές  Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας παράλληλα με το επιστημονικό, παιδαγωγικό και καθοδηγητικό έργο το οποίο επιτελούν, τις επιμορφωτικές δραστηριότητες, την εποπτεία υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, τις επισκέψεις στα σχολεία και την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340,τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης παρευρίσκονται στα γραφεία τους κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
            Κατά τις ημέρες αυτές, σύμφωνα με την με την υπ’αριθμ. Φ.49/1311/10.2.2014 εγκύκλιό μας, δέχονται για συνεργασία εκπαιδευτικούς, γονείς, φορείς, συλλόγους, θεσμοθετημένα όργανα της αυτοδιοίκησης, συμμετέχουν σε συσκέψεις με τα άλλα στελέχη της εκπαίδευσης και αντιμετωπίζουν κάθε ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων. Η συνεργασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, όταν κρίνεται απαραίτητο και εφόσον δεν υπάρχει άλλη υπηρεσιακή απασχόληση των Σχολικών Συμβούλων.
            Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς των μαθητών και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.


                                                                             Ο Περιφερειακός Διευθυντής
                               


                                                                                Ηλίας Ι. Παλιαλέξης, M.Ed

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου