ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Θεώρηση βιβλιαρίων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ για το έτος 2014


Σας γνωστοποιούμε για ενημέρωσή σας, κατόπιν σχετικού εγγράφου (Α.Π 727/26.03.2014 της ΔΠΕ Ευρυτανίας) ότι:       Α] Η θεώρηση βιβλιαρίων Ασθενείας για το έτος 2014 θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα λειτουργήσει από 01.04.2014 και η οποία θα παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης της ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας, βάσει του συνδυασμού ΑΜΚΑ-ΑΦΜ, στις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων: 

• Στους άμεσα ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, μέσω αρχείων της ΕΑΠ 

• Στους συζύγους που δεν έχουν εισόδημα, μέσω αρχείων της ΓΓΠΣ. 
• Στα τέκνα ασφαλισμένων έως την ηλικία των 24 ετών, αυτοδίκαια για το έτος 2014 
• Για τις περιπτώσεις όπου εκφεύγουν της συγκεκριμένης ταυτοποίησης, όπως: 
1. Σύζυγοι με εισόδημα, 
2. Τέκνα φοιτητές, 
3. Ανάπηρα τέκνα πάνω από 24 ετών, 
4. Συνταξιούχοι σε αναμονή σύνταξης, 
5. Συνταξιούχοι εκ μεταβιβάσεως, 
6. Όσοι δεν έχουν απογραφεί για το έτος 2013, 
7. Όσοι έχουν μεταβολές εντός του 2014 και υπάλληλοι των Υπηρεσιών που δεν μισθοδοτούνται από την ΕΑΠ. 
θα απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ προκειμένου να πιστοποιείται ηλεκτρονικά το ασφαλιστικό δικαίωμα. 

Β] Η κατάργηση κάθε θεώρησης βιβλιαρίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ από υπηρεσίες εκτός ΟΠΑΔ. 

Γ] Παρατείνεται η ισχύς όλων ανεξαιρέτως των θεωρημένων για το έτος 2013, βιβλιαρίων 
των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ –ΤΥΔΚΥ έως την 30.09.2014. 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 


 Αθανάσιος Τσαπρούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου