ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Το ΦΕΚ του νόμου 4250 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τον έλεγχο συμβάσεων των ΙΔΑΧ και την επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». Στο νέο νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις  για την αξιολόγηση των δημοσίων  υπαλλήλων, των έλεγχο συμβάσεων των υπαλλήλων  ΙΔΑΧ και την επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου