ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Οι επιλαχόντες νηπιαγωγοί Πε60 διεκδικούν τον νόμιμο διορισμό τους μέσω ασεπ!


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Το παρόν υπόμνημα συντάχθηκε καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση στο προηγούμενο το οποίο σας είχε σταλεί στις 28 Ιανουαρίου 2014 και είχε πρωτοκολληθεί με αριθμό 11549. Απάντηση επίσης δεν έχει δοθεί ούτε στην ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Κεφαλογιάννη Μανώλη με αριθμό πρωτοκόλλου 6183 και ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2014. 

Από τους τελευταίους διορισμούς που έγιναν προέκυψαν 13 νέοι επιλαχόντες νηπιαγωγοί που έρχονται να προστεθούν στους 34 ήδη υπάρχοντες των προηγούμενων χρόνων. Εφόσον η διαδικασία διορισμών όσων είχαν ΦΕΚ ολοκληρώθηκε, θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ανεύρεση πιστώσεων για το διορισμό του συνόλου των επιλαχόντων νηπιαγωγών (47), σύμφωνα με την αριθ. 411/2004 (Τμήμα Β2 Διακοπών) Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από εσάς και ορίζει ότι "εάν διατεθείς για διορισμό υποψήφιος δεν αποδεχθεί το διορισμό ή κωλύεται να διορισθεί ή παραιτηθεί εντός του έτους από το διορισμό του ή αν συνεπεία των δηλώσεων προτίμησης δεν καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισσοτέρων φορέων, προστίθενται στους οικείους πίνακες διοριστέων οι επόμενοι στον πίνακα επιτυχίας κατά σειρά που έχουν σ΄ αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό, κατά τα ανωτέρω, διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η υπηρεσία στην οποία διατίθενται από το ΑΣΕΠ υποψήφιοι για διορισμό γνωστοποιεί τούτο αμέσως στο ΑΣΕΠ να προβεί στην κατά νόμο αντικατάσταση του υποψηφίου στον πίνακα διοριστέων από τον επόμενο κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιο και την διάθεση του τελευταίου με απόφασή του στην υπηρεσία προκειμένου αυτή, αφού της προσκομισθούν τα κατά άνω σχετικά δικαιολογητικά, να προβεί στο διορισμό του". Σαφέστατα ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί για το συνολικό αριθμό των επιλαχόντων και όχι μόνο για τους τελευταίους 13, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καλυφθούν οι προκηρυχθείσες 602 θέσεις του ΑΣΕΠ 2008 με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πραγματοποίηση νέου διαγωνισμού ΑΣΕΠ νηπιαγωγών ΠΕ60. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από εσάς και από το αρμόδιο τμήμα διορισμών, ώστε να ακολουθήσει συμπληρωματική εγκύκλιος, η οποία θα καλεί σε διορισμό τους επιλαχόντες που απαιτούνται διαφορετικά θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες που ορίζει ο νόμος, για να διεκδικήσουμε το διορισμό που δικαιούμαστε. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τις προθέσεις σας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. 

Μετά τιμής,

Επιλαχόντες αδιόριστοι νηπιαγωγοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου