ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

'Όχι' υπουργείου στην κατάργηση της διαγραφής των αναπληρωτώνΔεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας η κατάργηση της διάταξης της διαγραφής των αναπληρωτών από τον οικείο πίνακα σε περίπτωση που  δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την πρόσληψή τους ή παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
'Όχι' υπουργείου στην κατάργηση της διαγραφής των αναπληρωτώνΌπως υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας απώτερος σκοπός της διάταξης για τη διαγραφή είναι να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι η δήλωση περιοχών προτίμησης εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια και ευθύνη του κάθε εκπαιδευτικού, ο οποίος οφείλει κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης να συνεξετάζει τις προσωπικές τους επιθυμίες και δυνατότητες με τις κατά περίπτωση υφιστάμενες νομικές διατάξεις, προκειμένου τελικώς να επιλέγει μόνο περιοχές πρόσληψης στις οποίες δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Επίσης, ουδεμία πρόσληψη πραγματοποιείται σε περιοχή την οποία ο υποψήφιος αναπληρωτής δε δήλωσε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι αναπληρωτές δεν αναλάβουν υπηρεσία στην περιοχή που προσελήφθησαν διαγράφονται για το τρέχον και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από τους πίνακες αναπληρωτών. Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι η διαγραφή δεν ισχύει για όσους προσλαμβάνονται από τον Μάρτιο και έπειτα ( χρονικό διάστημα μικρότερο των 4 μηνών) για τους ωρομίσθιους καθώς και τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή και μειωμένο ωράριο διδασκαλίας για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων. Επίσης εξαιρούνται της διαγραφής οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν να αναλάβουν υπηρεσία καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Το Υπουργείο δεν παραλείπει να αναφέρει ότι υπάρχει η δυνατότητα στους αναπληρωτές να απενεργοποιήσουν την αίτηση αναπληρωτών καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η πρόσληψη του υποψηφίου από τους συγκεκριμένους πίνακες αναπληρωτών. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται αφενός στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να απεμπλακεί από τις συνέπειες των διατάξεων της παρ 17. Του άρθρου 59 Ν 3966/2011 και αφετέρου στο Υπουργείο Παιδείας να προβεί στην γρηγορότερη κάλυψη του Υφιστάμενου κενού προσλαμβάνοντας άμεσα τον επόμενο κατά αύξουσα σειρά υποψήφιο εκπαιδευτικό.

Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου