ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Παράταση της διαθεσιμότητας για έγκυες και λεχώνες εκπαιδευτικούςΜε έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιεί ότι έχει εκδοθεί ο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/τΑ΄/07-04-2014) με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Παράταση της διαθεσιμότητας για έγκυες και λεχώνες εκπαιδευτικούςΣτην παράγραφο Θ, υποπαράγραφο Θ1 άρθρ.3 το οποίο αφορά τις εκπαιδευτικούς οι οποίες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογήν του άρθρ. 82 του Ν.4172/2013 και βρίσκονται σε κατάσταση διαπιστωμένης εγκυμοσύνης καθώς και τις εκπαιδευτικούς οι οποίες τεκνοποίησαν πριν από την έναρξη του χρόνου διαθεσιμότητας, όπως ορίζεται επακριβώς στις σχετικές διατάξεις αναφέρεται:

«Η διαθεσιμότητα υπαλλήλου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση διαπιστωμένης εγκυμοσύνης, που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του διαστήματος της διαθεσιμότητας, παρατείνεται μέχρι την ημέρα του τοκετού και επιπλέον διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά από αυτόν, ανεξάρτητα αν το νεογνό γεννηθεί ζωντανό ή όχι.
Το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας υπαλλήλου, η οποία τεκνοποίησε πριν από την έναρξη του χρόνου της διαθεσιμότητας, παρατείνεται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά την ημέρα του τοκετού. Η υπάλληλος οφείλει να προσκομίσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου ή με υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) της ενδιαφερόμενης που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ιατρού γυναικολόγου ότι το νεογνό δεν γεννήθηκε ζωντανό».
Σε εφαρμογή των ανωτέρω το Υπουργείο καλεί τις  Διευθύνσεις να ενημερώσουν  άμεσα τις εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες προκειμένου να προσέλθουν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης, ώστε να υποβάλουν:
  • αίτηση παράτασης της διαθεσιμότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις.
Οι Διευθύνσεις θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις  17 Απριλίου 2014, Μ.Πέμπτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου