ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Εκπαιδευτικοί: Μέχρι πότε μπορούν να ανακαλέσουν αίτηση παραίτησης

Διευκρινήσεις σχετικά με τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Εκπαιδευτικοί: Μέχρι πότε μπορούν να ανακαλέσουν αίτηση παραίτησηςΑπό τις σημαντικές πληροφορίες που περιέχονται στην εγκύκλιο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ανακαλέσουν την αίτησή τους μπορούν να το κάνουν μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της.
Επίσης τονίζεται ότι στην περίπτωση  που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Όπως έχει γράψει το news.gr, οι αιτήσεις παραίτησης κατατίθενται από τις 21/4 έως και τις 30/4.

Η αίτηση παραίτησης για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, δηλαδή 21/6 του τρέχοντος έτους και αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης στις 30/6 αυτού, οπότε και εκδίδεται η σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Όσον αφορά τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Σημειώνεται ότι οι παραιτήσεις για λόγους υγείας δεν έχουν κανένα από τα συνταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 - Φ.Ε.Κ. 26 τ. Α΄/9-2-2007) για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.
Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη για συγκεκριμένα παραπτώματα ή αν η δίωξη αυτή ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της.
Αναλυτικά η εγκύκλιος όπως αναρτήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου