ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Πότε και σε ποιες υπηρεσίες προσλαμβάνονται 65.728 ΔΥ – Στην πόρτα εξόδου 93.385

Βάσει του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος προβλέπονται 65.728 προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, ενώ άλλοι 93.385 ΔΥ θα βρεθούν στην πόρτα εξόδου έως το 2018. Για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων που εκπονήθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 14.000 περίπου προσλήψεις, εκ των οποίων 2.400 αφορούν υπόλοιπο προσλήψεων του έτους 2013 και 8.000 θα προέλθουν από την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση.
Οι εκτιμώμενες προσλήψεις της περιόδου 2014-2016 βασίστηκαν στον κανόνα 1:5 σε σχέση με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις) του προηγούμενου έτους. Για το 2015 προβλέπεται ότι από το σύνολο των 11.000 προσλήψεων, οι 7.000 θα αναπληρώσουν τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις.

Για τα έτη 2017-2018, οι εκτιμώμενες προσλήψεις για όλη τη Γενική Κυβέρνηση υπολογίστηκαν βάσει του κανόνα 1:1, λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της ισχύος του περιορισμού προσλήψεων του αρ. 11 του ν. 3833/2010, το οποίο όριζε ότι ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο 1:5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.
Όπως αναφέρει η Ημερησία, η κατανομή των προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα, με γνώμονα την αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, τον εξορθολογισμό των διοικητικών λειτουργιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.
Αναλυτικά οι προσλήψεις και οι απολύσεις στο Δημόσιο έως το 2018 θα γίνουν ως εξής:
•Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το έτος 2013 υπήρξε μείωση των προσλήψεων στις παραγωγικές σχολές κατά 30% σε σχέση με το 2012 (δηλ. 819 άτομα) και ο ίδιος αριθμός προσλήψεων έχει ενσωματωθεί σταθερά στις προβλέψεις για καθένα από τα έτη της περιόδου 2014-2018.
•Στο υπουργείο Παιδείας για το 2013 έχει δοθεί απόφαση κατανομής από το ΥΔΙΜΗΔ για 43 άτομα με βάση ειδικές διατάξεις (δικαστικές αποφάσεις, πλάνη κτλ), ενώ το 2014 δεν έχουν γίνει προσλήψεις διοικητικού προσωπικού έως σήμερα.
•Στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για το έτος 2013 με σχετική απόφαση του ΥΔΙΜΗΔ εγκρίθηκε η κατανομή 225 δοκίμων πυροσβεστών εκ των 725 επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισμού βάσει εγκριτικής απόφασης (ΠΥΣ) του 2011. Ο υπόλοιπος αριθμός των 500 δοκίμων πυροσβεστών βάσει της ΠΥΣ 2011 εκτιμάται ότι θα προσληφθεί έως την 1η/7/2014, εφόσον αυτό προβλεφθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Πέραν των ανωτέρω, κατά το 2013 και το 2014 δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις ένστολου προσωπικού στο Υπουργείο. Για τα έτη 2015 – 2018, ο αριθμός προσλήψεων θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ’ έτος).
•Στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 2.000 τακτικών υπαλλήλων εντός του 2014, με στόχο τη στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό.
•Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, αλλά και της στελέχωσης των ασφαλιστικών ταμείων με προσωπικό για την επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών έχει προγραμματιστεί εντός του τρέχοντος έτους η πρόσληψη 1.500 περίπου υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στα εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα.
•Από το υπουργείο Υγείας ως προτεραιότητα για το έτος 2014 έχει τεθεί και η πρόσληψη περίπου 2.000 ατόμων που αφορούν, κυρίως, γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
•Για το 2014, έχουν προβλεφθεί 619 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου