ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Ανατροπές στην επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο

Ανατροπές στην επιλογή προϊσταμένων στο ΔημόσιοΜάνατζερ στο Δημόσιο επιδιώκει να βάλει στις θέσεις-κλειδιά των προϊσταμένων ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιλέγοντας από τη δεξαμενή των δημοσίων υπαλλήλων τους ικανότερους και όχι απαραιτήτως τους αρχαιότερους ή όσους έχουν απλώς τα τυπικά προσόντα.
Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται εντός της επόμενης εβδομάδας το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, με το οποίο έρχονται ριζικές ανατροπές για όσους δημοσίους υπαλλήλους θέσουν υποψηφιότητα για μία από τις 1.848 θέσεις προϊσταμένων, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την κατάρτιση των νέων οργανισμών στα υπουργεία που μειώνουν κατά 40% τις δομές τους.
«Θέλουμε ένα αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα γενικών διευθυντών και προϊσταμένων στο Δημόσιο» ανέφερε χθες ο κ. Μητσοτάκης. Οπως επισημαίνεται από το υπουργείο, το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει ένα αντικειμενικό μεν σύστημα, όπως το σημερινό, το οποίο όμως ενίσχυε την επιλογή στη βάση της επετηρίδας ή της απλής μοριοδότησης κάποιων προσόντων, όπως π.χ. πτυχία.
Εμφαση θα δίνεται πλέον στα δυναμικά χαρακτηριστικά των υποψήφιων υπαλλήλων, δηλαδή στις δεξιότητες, ικανότητες, ταλέντο και δυνατότητές τους, σε αντίθεση με τα λεγόμενα «στατικά χαρακτηριστικά» - όπως χαρακτηρίζονται τα τυπικά προσόντα.
Για τον λόγο αυτόν, εξάλλου, μία από τις προωθούμενες αλλαγές είναι πως στο εξής δεν θα προβλέπεται μοριοδότηση των τυπικών προσόντων, η οποία θα προστίθεται στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων. Τα προσόντα αυτά θα εξετάζονται μόνο κατά το πρώτο στάδιο προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υποψήφιοι πληρούν τα βασικά κριτήρια.

ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ. Καινοτομία του νέου συστήματος αποτελεί η κατάργηση ενιαίων προβλέψεων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο. Ειδικότερα, για καθεμία από τις 1.848 θέσεις προϊσταμένων θα διαμορφωθούν ξεχωριστά προφίλ, τα οποία θα στηρίζονται στη βασική αποστολή κάθε οργανικής μονάδας (γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης ή τμήματος), στις αρμοδιότητές της καθώς και στα βασικά καθήκοντα του επικεφαλής.
Στη βάση των προφίλ αυτών θα εκδίδονται αντίστοιχα ξεχωριστές προκηρύξεις για κάθε θέση, για τις οποίες θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Εφόσον περάσουν το πρώτο στάδιο της διαπίστωσης ότι πληρούν τα βασικά κριτήρια, το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις. Και σε αυτή την περίπτωση θα προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες, δηλαδή ανάλογα με τη θέση θα προσαρμόζονται το είδος και το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε φορά που προκηρύσσεται θέση γενικού διευθυντή ή διευθυντή, ενώ στην περίπτωση τμηματαρχών θα γίνονται μία φορά τον χρόνο.
Αφού γίνει η κατάταξη των υποψηφίων βάσει της βαθμολογίας τους στις εξετάσεις, θα επιλέγεται συγκεκριμένος αριθμός ο οποίος θα ορίζεται εξαρχής στην προκήρυξη που θα περνάει στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επιλογής.
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την υποβολή των υποψηφίων σε δομημένη συνέντευξη από μέλη του ΑΣΕΠ και ειδικούς εμπειρογνώμονες και θα έχει στόχο την ανάδειξη των διαχειριστικών ικανοτήτων τους αλλά και των προσόντων που έχουν δηλώσει.

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ. Διαφορετική βαρύτητα θα έχουν μάλιστα οι επιδόσεις των υποψηφίων σε γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη, ανάλογα με το επίπεδο της θέσης ευθύνης. Ετσι, η επιλογή γενικών διευθυντών θα στηρίζεται σε βαθμολογία που θα προκύπτει σε ποσοστό 30% από τις γραπτές εξετάσεις και 70% από τη συνέντευξη, για τους διευθυντές τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 40% και 60%, ενώ στους τμηματάρχες οι δύο διαδικασίες έχουν ίδια βαρύτητα (από 50% για εξετάσεις και συνέντευξη). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, οι διαδικασίες εφαρμογής του νέου συστήματος θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο.

Οι διαδικασίες επιλογής θα επιβλέπονται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενώ σε αυτές θα μετέχουν φορείς όπως:

1 Τα Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ)

Αποτελούνται από δύο μέλη του ΑΣΕΠ, έναν γενικό διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού του υπουργείου όπου προκηρύσσεται η θέση, έναν εμπειρογνώμονα ιδιωτικού τομέα και έναν γενικό διευθυντή άλλου υπουργείου. Στις αρμοδιότητές τους είναι μεταξύ άλλων η σύνταξη των προφίλ για κάθε θέση ευθύνης, ο προσδιορισμός του περιεχομένου των προκηρύξεων, ο καθορισμός μαζί με το ΑΣΕΠ του είδους και του περιεχομένου των γραπτών εξετάσεων, η επιλογή των μελών των Συμβουλίων Συνέντευξης, η επιλογή των επιτυχόντων και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.


Τα Συμβούλια 
Συνέντευξης Προϊσταμένων

Αποτελούνται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ, έναν γενικό διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού και έναν εμπειρογνώμονα ιδιωτικού τομέα και διεξάγουν τις συνεντεύξεις, αξιολογούν και κατατάσσουν τους υποψηφίους.


Το ΑΣΕΠ

Διαχειρίζεται τις αιτήσεις των υποψηφίων, εκδίδει τις πρώτες λίστες μετά την εξέταση των αιτήσεων και τη διασταύρωση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ενώ αποφαίνεται και επί των ενστάσεων. Παράλληλα αναλαμβάνει να δημιουργήσει τη «δεξαμενή» υπευθύνων διεξαγωγής συνέντευξης, εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού τομέα και γενικών διευθυντών, ενώ οργανώνει και τις γραπτές εξετάσεις (προσδιορισμός θεμάτων, βαθμολόγηση, καθορισμός τόπου και διαδικασιών διενέργειας).


4 Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Διεξάγει σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ προγράμματα εκπαίδευσης διεξαγωγής συνεντεύξεων και πιστοποιεί τους υπευθύνους διεξαγωγής. 

Με το νέο σύστημα θα κριθούν:
1.848 θέσεις προϊσταμένων
81 γενικοί διευθυντές
383 διευθυντές
1.384 τμηματάρχες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου