ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Διευκρινίσεις σχετικά με την παραλαβή και έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ


Διευκρινίζουμε τα ακόλουθα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τις αριθμ. 95303/Δ1/19-06-2014 (ανακ. 23-6-2014) και 95304/Δ1/19-06-2014 εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ αντίστοιχα:


Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης ισχύει απαρέγκλιτα η 25-6-2014. Οι αιτήσεις που παραλήφθηκαν εντός της ημερομηνίας αυτής και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης στην οποία υποβλήθηκαν θεωρούνται εμπρόθεσμες και δύνανται να καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο και θα παραμείνει ανοικτό για την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων μέχρι τις 30-6-2014.
Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των αιτήσεων και μέχρι τις 10-7-2014 θα γίνεται ο έλεγχος των αιτήσεων από τις Διευθύνσεις της οργανικής των εκπαιδευτικών.
Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις, δηλαδή όσες κατατίθενται από 26-06-2014, καθώς και οι ανακλήσεις και οι τροποποιήσεις των αιτήσεων απόσπασηςΔΕΝ θα αποστέλλονται στα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά θα παραμένουν στις Διευθύνσεις που υποβάλλονται, μέχρι νεότερης οδηγίας.
Αιτήσεις που θα αποστέλλονται στο Υπουργείο δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
         
        ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Εσωτερική Διανομή:  
1.  Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε. /Τμήμα Γ’
2.  Δ/νση Προσ/κού Π.Ε./Τμήμα Γ’          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου