ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Διευκρινίσεις για την ένταξη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015


1. Στη σελ. 13 (Κεφ. Δ του Β’ Μέρους, στοιχείο ζ), για την πιστοποίηση εξειδίκευσης στην Ελληνική γραφή Braille, γίνεται επίσης δεκτό πιστοποιητικό επάρκειας στην ΕΓΒ από τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος», που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.

2. Το σύνολο των ημερησίως υποβληθέντων δικαιολογητικών ένταξης και μοριοδότησης στους Πίνακες ΕΑΕ (σελ. 14 του Δ’ Μέρους) μπορεί να αποστέλλονται επίσης με τηλεομοιοτυπία και στα Fax: 210 344 2164 και 344 2365 (με την ένδειξη: Για γραφείο 1100). Επισημαίνεται ότι οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η αποστολή των δικαιολογητικών να ολοκληρωθεί την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3. Στα Τμήματα Α” των Διευθύνσεων Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. θα κοινοποιούνται, κατά περίπτωση, μόνο τα διαβιβαστικά έγγραφα και ο σχετικός πίνακας με τα προωθούμενα προς έλεγχο δικαιολογητικά ανά υποψήφιο και ΟΧΙ τα ίδια τα δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής.


Πηγή: esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου