ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Επιπλέον µοριοδότηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες σχολικές µονάδες

Έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, από την Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, 
το 
σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό 
του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή για τον διπλασιασμό των μορίων στις δυσπρόσιτες περιοχές.

Αύριο θα βγει εγκύκλιος, από το υπουργείο παιδείας, που θα δίνει τη δυνατότητα συμπληρωματικής δήλωσης σε όσους επιθυμούν να κάνουν.


Άρθρο 4

Μετά το άρθρο 4 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται 
άρθρο 4Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 4Α
Επιπλέον µοριοδότηση µόνιµων εκπαιδευτικών 
που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες 
σχολικές µονάδες


1. Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγµατικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας µόνιµων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δηµόσιες σχολικές µονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες µοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ΙΑ΄και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία και στην Πατµιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), υπολογίζεται στο διπλάσιο για τον προσδιορισµό των µονάδων συνθηκών διαβίωσης, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) διδακτικά έτη.

2. Αν διαπιστωθεί αδυναµία κάλυψης των οργανικών κενών των σχολικών µονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για διορισµό στις εν λόγω σχολικές µονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες. 

3. Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε εφαρµογή των προβλέψεων του άρθρου αυτού, δεσµεύονται να υπηρετήσουν στις οικείες σχολικές µονάδες επί µία τουλάχιστον συνεχή διετία. Απαγορεύεται απόλυτα και για οποιονδήποτε λόγο η απόσπαση, µετάθεση, µετάταξη ή µετακίνησή τους από τις µονάδες αυτές.

Για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016, εφόσον υφίσταται αναντιστοιχία στην κατηγορία µοριοδότησης µεταξύ σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην ίδια περιοχή, η κατώτερη κατηγορία εντάσσεται αυτοδικαίως σε ανώτερη κατηγορία, αντίστοιχη της άλλης βαθµίδας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

5. Το άρθρο αυτό ισχύει από την 1.8.2014.»


Άρθρο 5
Επιπλέον µοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες σχολικές µονάδες 

Μετά το άρθρο 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται άρθρο 5Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 5Α
Επιπλέον µοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες σχολικές µονάδες

1. Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγµατικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δηµόσιες σχολικές µονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες µοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία και στην Πατµιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαµόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, που προβλέπο-
νται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον προσδιορισµό των µονάδων συνθηκών διαβίωσης. 

2. Αν διαπιστωθεί αδυναµία κάλυψης των λειτουργικών κενών των σχολικών µονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολικές µονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Για το σχολικό έτος 2014-2015, εφόσον υφίσταται αναντιστοιχία στην κατηγορία µοριοδότησης µεταξύ σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην ίδια περιοχή, η κατώτερη κατηγορία εντάσσεται αυτοδικαίως σε ανώτερη κατηγορία, αντίστοιχη της άλλης βαθµίδας.

4. Το άρθρο αυτό ισχύει από την 1.8.2014».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου