ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΠΕ ΑΠΥΣΠΕ ΚΥΣΠΕ στην Ευρυτανία

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟI: 132
ΨΗΦIΣΑΝ: 114
ΚYΣΠΕ:
ΨΗΦIΣΑΝ :114
ΕΓΚYΡΑ: 112
ΑΚYΡΑ: 2
ΔΗ.ΣY. : 73
ΔΑΚΕ: 6
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕIΣ: 19
ΕΝΩΤIΚΗ ΕΚ-ΚIΝΗΣH:4
ΡIΖΟΣΠΑΣΤIΚH ΠΡΩΤΟΒΟYΛIΑ:1
ΑΓΩΝIΣΤIΚH ΣYΣΠΕIΡΩΣΗ:3
ΠΕIΡΑΤΕΣ:2
ΔIΑΦAΝΕIΑ:1
ΜΑΡΞIΣΤIΚΟ:2

ΑΠYΣΠΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟI : 132 ΨΗΦIΣΑΝ : 114
ΑΚYΡΑ : 6
ΕΚΠΑIΔΕYΤIΚΟI ΕΝ ΔΡAΣΕI:2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡIΖΟΣΠΑΣΤIΚH ΠΑΡEΜΒΑΣΗ:2
ΑΓΩΝIΣΤIΚH ΣYΣΠΕIΡΩΣΗ : 3
ΔΑΚΕ : 7
ΔΗΣY:94


ΠYΣΠΕ ΕYΡYΤΑΝIΑΣ:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟI : 132 ΨΗΦIΣΑΝ : 114
ΑΚYΡΑ : 5

ΜΟΤΣIΟΛΑΣ ΣIΔΕΡΗΣ: 82

ΕYΘYΜIΟY IΩAΝΝΗΣ: 73

ΣYΝΑΔΕΛΦIΣΣΕΣ, ΣYΝΑΔΕΛΦΟI.

ΣΑΣ ΕYΧΑΡIΣΤΩ ΠΟΛY ΓIΑ ΤΗ ΣΤΗΡIΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟY.
ΠAΝΤΑ ΣΤΗ ΔIAΘΕΣH ΣΑΣ.

Ο ΑIΡΕΤΟΣ ΣΑΣ
ΜΟΤΣIΟΛΑΣ ΣIΔΕΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου