ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Παραμένουν στις σχολικές μονάδες τους 266 μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί

Σκοπός να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους

Παραμένουν στις σχολικές μονάδες τους 266 μεταταχθέντες εκπαιδευτικοίΕκδόθηκε το ΦΕΚ με τις μετατάξεις των εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μετά την εξέταση των ενστάσεων. Στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται τα ονόματα 266 εκπαιδευτικών. 155 εξ αυτών τοποθετούνται από τη Βθμια στην Αθμια Εκπαίδευση και 111 αλλάζουν Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης «Α» ( 155 εκπαιδευτικοί) μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ. 50/1996,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.δ. 100/1997.

Οι Διευθυντές Β/θμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα κοινοποιητήρια των μετατάξεων.
Οι Διευθυντές Π/θμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες μετακινούνται οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης «Β» (111) της παρούσας παρακαλούνται να εκδώσουν τα νέα κοινοποιητήρια των μετατάξεων.

Όσοι εκ των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους στα σχολεία που υπηρετούν.

Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση μετάταξης. Οι εκπαιδευτικοί όμως θα λάβουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους τα μόρια της σχολικής μονάδας που υπηρετούν, εφόσον δεν υπολείπονται των μορίων της Διεύθυνσης στην οποία επιστρέφουν.


Δείτε εδώ το ΦΕΚ


Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου