ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Καταργείται το ΠΔ 28/14" του Αρβανιτόπουλου για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Το άρθρο 31 του Πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία σχετικά με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρει:

1. Το προεδρικό διάταγμα 28 του 2014 (ΦΕΚ Α 48/28-02-2014) με τίτλο "μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" καταργείται

2. Το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β' του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (Α' 167), όπως ανατικαταστάθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαργράφου Θ.2 της παραγράφου Θ του άρθρου μόνου της ν. 4093/2012 (Α'222), αντικαθίσταται εκ νέου, ώς εξής: "για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου