ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Έγγραφο του υπουργείου παιδείας για τη σύσταση οργανικών θέσεων

Σύμφωνα με τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη, το υπουργείο παιδείας απέστειλε στις περιφερειακές Δ/νσεις το παρακάτω έγγραφο, για σύσταση οργανικών θέσεων, και ζητά να σταλούν τα στοιχεία ως αύριο:


Προκειμένου το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων να προβεί σε σύσταση και κατανομή θέσεων κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ06 , ΠΕ011, ΠΕ16 παρακαλούμε να προτείνετε αριθμό θέσεων στις οποίες δύναται να τοποθετηθούν εκπαιδευτικοί των προαναφερόμενων κλάδων σε οργανική θέση στην Περιφερειακή Διεύθυνσή σας ανά περιοχή μετάθεσης και να ορίσετε τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για σύσταση οργανικών θέσεων τον εν λόγω κλάδων.

Ειδικότερα 


Α. Για την κατανομή οργανικών θέσεων κλάδων Γαλλικών ΠΕ05, Γερμανικών ΠΕ07, Καλλιτεχνικών ΠΕ08, Θεατρικής Αγωγής ΠΕ32, Δραματικής Τέχνης ΠΕ18.41, Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20, Αγγλικής ΠΕ06, Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, Μουσικών ΠΕ16 οι προτάσεις σας να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή σε ομάδες σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

1. Οι οργανικές θέσεις που θα προταθούν για σύσταση να αφορούν κατά προτεραιότητα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ.

2. Για τη συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που θα τοποθετηθούν σε οργανικές θέσεις να ληφθεί υπόψη και ομάδα σχολείων (στην οποία θα ανήκει υποχρεωτικά και το σχολείο που θα δοθεί η οργανική θέση).

3. Στην ομάδα σχολείων δύναται να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τύποι σχολικών μονάδων στις οποίες διδάσκονται διδακτικά αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος) από τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων . 

4. Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να κατανεμηθούν ή σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα (για τις περιπτώσεις που με βάση το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών δικαιολογείται οργανική θέση σε σχολείο) ή όπου δεν δικαιολογείται οργανική θέση σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα να γίνει σε ομάδα σχολείων που πρέπει να είναι όμορες ( αν δεν συμπληρωθεί το διδακτικό ωράριο σε μια ομάδα). Για την κατανομή των θέσεων θα ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις συγκρότησης ομάδων σχολείων που έχουν εκδοθεί ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Β. Επιπλέον στην περίπτωση των κλάδων Γαλλικών ΠΕ05, Γερμανικών ΠΕ07 να έχουμε τις εισηγήσεις σας αναφορικά με τη δυνατότητα κατανομής θέσης σε ομάδα σχολείων, η οποία θα αποτελείται μόνο από 2 όμορες σχολικές μονάδες (με προτεραιότητα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ ). Στην εισήγησή σας επίσης να αναφέρετε τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης σας στις οποίες υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθώς και τυχόν προτάσεις σας αναφορικά με την δυνατότητα αυτή.

Τα στοιχεία να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης ΠΕ (spudonpe@minedu.gov.gr) μέχρι Τρίτη 12.05.2015

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου