ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Τροπολογία για τη μοριοδότηση πολιτικών προσώπων

Εκπαιδευτικοί που κατά το παρελθόν έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, καθώς και σε θέσεις Προέδρου ή Διευθύνοντα Συμβούλου φορέων που εποπτεύονταν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, μοριοδοτούνται για κάθε έτος θήτευσής τους στην εν λόγω θέση με ποσό μοριοδότησης προσδιοριζόμενο από ειδική ανάλογα επικαιροποιημένη υπηρεσιακή εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, εκδομένη σε εύλογο χρόνο προ έναρξης των όποιων διαδικασιών επιλογής στελεχών εκπαίδευσης ή διευθυντών προς τοποθέτηση στα Σχολεία της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω ορίζει τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον Βουλευτή των ΑΝΕΛ Ν. Νικολόπουλο,  προς ψήφιση στη Βουλή , στο Σχέδιο Νόμου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που ψηφίζεται την Τρίτη .
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η επιλογή εκπαιδευτικών προκειμένου για τη στελέχωση θέσεων, τόσο στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, όσο και σε σχετιζόμενους με το εν λόγω Υπουργείο φορείς, είναι γνωστό, ότι λαμβάνει υπόψη τυχόν ειδικά προσόντα ή εμπειρία, που φέρει ο/η υποψήφιος/α προς επιλογή εκπαιδευτικός. Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η αναγνώριση των προηγούμενων προσόντων συνάδει με τα κριτήρια της αξιοκρατίας και θεωρώντας επίσης θέσφατο, ότι η πρόκριση των περισσότερο εφοδιασμένων με τα σχετικά προσόντα στελεχών στις δημόσιες υποδομές εκπαίδευσης ανεβάζει το επίπεδο ποιότητας στις παρεχόμενες σπουδές, συμπεραίνουμε, ότι η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει το σχετικό προβάδισμα στις διαδικασίες αξιολόγησης των εκάστοτε υποψηφίων. Το σύστημα μοριοδότησης που ισχύει, προκειμένου για επιλογές στελεχών κάθε βαθμίδας στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελείτο κατεξοχήν διοικητικό μέσο υλοποίησης της σχετικής αναγνώρισης και σαφώς, οφείλει να απεικονίζει αριθμητικά την θίγόμενη στην παρούσα αξιολογική διαφοροποίηση.
Τέλος, είναι επίσης σαφές, ότι από τα προτεινόμενα δεν προκύπτει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΠΗΓΗ;ΕΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου