ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Τέλος στο Προεδρικό Διάταγμα για υποχρεωτικές μεταθέσεις

Τέλος στο Προεδρικό Διάταγμα για υποχρεωτικές μεταθέσεις
Οι υποχρεωτικές μεταθέσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, που προβλέπονταν με το Προεδρικό Διάταγμα 28 του 2014 είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους εκπαιδευτικούς που ξαφνικά έβλεπαν να απειλείται η οικογενειακή τους ζωή.

Μάλιστα προκάλεσαν και «εμφύλιες» διαμάχες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς καθώς εξαιρούνταν από αυτές, όπως είχε γράψει το news.gr, οι εκπαιδευτικοί που είχαν συμπληρώσει 12 χρόνια υπηρεσίας. Η ρύθμιση αυτή προκάλεσε ως ένα βαθμό τη δυσαρέσκεια των νεότερων εκπαιδευτικών που δεν καλύπτουν το 60% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου και ήταν υποψήφιοι για μετάθεση.
Ο τότε υπουργός Παιδείας είχε αιτιολογήσει  την εξαίρεση των εκπαιδευτικών με 12 χρόνια υπηρεσίας αναφέροντας ότι η εξαίρεση απέβλεπε στο να μην υποχρεωθούν εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και μετά από πληθώρα μεταβολών και υπηρετήσεων συχνά σε ποικίλες και απομακρυσμένες περιοχές από τον τόπο των συμφερόντων τους να μετακινηθούν εκ νέου.
Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχωρά στην κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 28 του 2014 (ΦΕΚ Α 48/28-02-2014) με τίτλο «Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» καταργείται, ανακουφίζοντας την εκπαιδευτική κοινότητα.
Επίσης άλλη μια ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου αναφέρει ότι :  Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.2  της παραγράφου Θ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), αντικαθίσταται εκ νέου, ως εξής: «για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου».
Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.2  της παραγράφου Θ του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) ανέφερε τα εξής:
Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου β΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «(α) Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιπτώσεις υπεραριθ− μίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση και άλλα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη δι− ενέργεια των μεταθέσεων.»
Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου