ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Οργανικά κενά Π.Ε.70 και Π.Ε.60.Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σήμερα Τετάρτη 17/6/2014 και ώρα 10:00 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας, Πράξη 8η, με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1ο Θέμα: "Οργανικά κενά Π.Ε.70 και Π.Ε.60"

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις μεταθέσεις του 2015 - Δασκάλων και Νηπιαγωγών - επικαιροποίησε τα παρακάτω οργανικά κενά των προαναφερόμενων κλάδων.

 

Πίνακας κενών οργανικών θέσεων ΠΕ60 (Νηπιαγωγών)

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ
1
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
1
Ι’ (10)
Β΄
2
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
1
Η’ (8)
Β’
3
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
3
Ζ’ (7)
Β’
4
1Ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1
Γ’ (3)
Α’
5
2Ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
4
Γ’ (3)
Α’
6
3Ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1
Γ’ (3)
Α’
7
4Ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1
Γ’ (3)
Α’
8
5Ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
3
Γ’ (3)
Α’
9
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣ
2
Ζ’ (7)
Β’
10
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ
2
Η’ (8)
Β’
11
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
2
Θ’ (9)
Β’
12
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ
1
Ζ’ (7)
Α’


ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
22  

Πίνακας κενών οργανικών θέσεων ΠΕ70 (Δασκάλων)

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ
1
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1
Ζ’ (7)
Β΄
2
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ
1
Ι’ (10)
Β’
3
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ
2
Θ’ (9)
Β’
4
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
2
Η’ (8)
Β’
5
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ
2
Θ’ (9)
Β’
6
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
1
Ζ’ (7)
Β’
7
1Ο 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1
Γ’ (3)
Α’
8
3Ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
3
Γ’ (3)
Α’
9
4ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
2
Γ’ (3)
Α’
10
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣ
2
Ζ’ (7)
Β’
11
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ
1
Η’ (8)
Β’
12
2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
2
Θ’ (9)
Β’


ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
20
Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρ. 15 παρ. 6 και 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρ. 13 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94 τ. Α’)
 
Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Α. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ60, που έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης.

 

Β. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70, που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Ευρυτανίας.


Από Δευτέρα 22-6-2015 έως και Παρασκευή 26-6-2015, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν ανεξάρτητα των κενών οργανικών θέσεων που αναφέρονται. Υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψουν κενά σε Σχολικές Μονάδες που δεν αναφέρονται από τη μετακίνηση Εκπαιδευτικών.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε πρωινό και ολοήμερο τμήμα σχολικής μονάδας.
2ο Θέμα: "Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε Εκπαιδευτικό"
Το Συμβούλιο, αποφάσισε τη χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε Εκπαιδευτικό Π.Ε.70, από 27/05/2015 έως 20/10/2015, καθώς η εργασία αυτή δεν εμποδίζει τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. 


Πάντα στη διάθεσή σας

Μοτσιόλας Σιδέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου