ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Δεν περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο η ρύθμιση για την Ειδική Αγωγή

Δεν περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο η ρύθμιση για την Ειδική ΑγωγήΔεν περιλαμβάνεται στην αναθεωρημένη έκδοση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας η ρύθμιση για την προϋπηρεσία της Ειδικής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς ΠΕ70.50, 60.50 κατόχους μεταπτυχιακών και σεμιναρίων  και τη μη προσμέτρησή της στους πίνακες αναπληρωτών  της Γενικής Εκπαίδευσης. 

Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ60.50 και 70.50 ήταν έντονες όταν ήρθαν στο φως πληροφορίες για την εν λόγω ρύθμιση. Οι εκπαιδευτικοί των πιο πάνω ειδικοτήτων απέστειλαν επιστολή στους κκ Μπαλτά και Κουράκη  αναφέροντας μεταξύ των άλλων «απαιτούμε να αναγνωρίζεται συνολικά και στον πίνακα γενικής εκπαίδευσης (ΠΕ 70-ΠΕ 60) και στον πίνακα  των ΠΕ 70.50-ΠΕ 60.50, η προϋπηρεσία όλων των συναδέλφων που εργάζονται σε δομές Ειδικής Αγωγής, είτε προσελήφθησαν από τον πίνακα ΠΕ 70.50 - ΠΕ 60.50, είτε από τον πίνακα ΠΕ 70 - ΠΕ 60». 
Όπως προαναφέρθηκε δεν περιλαμβάνεται η εν λόγω ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο. Αυτά που περιέχονται είναι το άνοιγμα των πινάκων από το 2010 χωρίς όμως την προσμέτρηση των δυσπρόσιτων του 2010-14 ρύθμιση για την οποία η ΟΛΜΕ έχει εκφράσει την αντίθεσή της. 
Συγκεκριμένα η ΟΛΜΕ αναφέρει πως το  Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το ΥΠΟΠΑΙΘ, στο πλαίσιο της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από το 2010-14, να ισχύσει ο διπλασιασμός των μορίων προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και την περίοδο 1/9/2010 έως 30/6/2014. 
Επίσης περιλαμβάνονται κάποιες ρυθμίσεις για τις άδειες των αναπληρωτών καθώς και η άρση του διετούς αποκλεισμού των εκπαιδευτικών που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται, ρύθμιση που αναμένεται να ωφελήσει περίπου 600 εκπαιδευτικούς. 
Οι ρυθμίσεις για τους αναπληρωτές είναι οι ακόλουθες: 
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5Α του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται. 
2. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως αυτοί ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.3848/2010 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από 1.9.2010 με στοιχεία προϋπηρεσίας. Ειδικά, κατά την προσμέτρηση αυτή, ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει διανυθεί κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014 σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφοδοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστημα με τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015-2016. 
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους». 
4. Το άρθρο 60 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α΄ 254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
5. Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο τον χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στον χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού. 
Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου