ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Διεξαγωγή Αποτίμησης της υλοποίησης των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015» των ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ από την Ανάδοχο εταιρεία «Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ»


Αποτέλεσμα εικόνας για Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσειςΣτο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ, προβλέπεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η πραγματοποίηση σχετικής έρευνας πεδίου σε όλη τη χώρα μέσω διανομής ερωτηματολογίων από την εταιρεία «Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η οποία αναδείχθηκε Ανάδοχος μετά από διαγωνιστική διαδικασία για την αποτίμηση της υλοποίησης των Πράξεων.Επισημαίνεται ότι η αποτίμηση της υλοποίησης των Πράξεων αποτελεί υποχρέωση των δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. 
Η έρευνα αφορά τα σχολικά έτη υλοποίησης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012- 2013 και 2013-2014. 
Οι Ομάδες-Στόχοι οι οποίες θα λάβουν μέρος στη διεξαγωγή της έρευνας είναι οι ακόλουθες: 

Η συνέχεια εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου