ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Ευχές για Καλές Γιορτές

Ευχές για Καλές Γιορτές

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας»


                Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας


Έχοντας υπόψη:
    Αποτέλεσμα εικόνας για πυσπε
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 τ.Α’/09-11-2015).
  3. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2463 τ.Β’/16-11-2015).
  4. Το με αριθμό πρωτ. Φ.350/106/188061/Ε3/20-11-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».


Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ ΕI

Διαβάστε περισσότερα εδώ:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου