ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας»


                Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας


Έχοντας υπόψη:
    Αποτέλεσμα εικόνας για πυσπε
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 τ.Α’/09-11-2015).
  3. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2463 τ.Β’/16-11-2015).
  4. Το με αριθμό πρωτ. Φ.350/106/188061/Ε3/20-11-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».


Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ ΕI

Διαβάστε περισσότερα εδώ:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου