ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Μεταβολές σχολικών μονάδων. Προς υπογραφή η απόφαση

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu
kleisto-sxoleio-5701

Πολλές είναι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προχωρούν σε επανακατατάξεις των αναπληρωτών, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 4354/2015 (176 /Α ́) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α ́ του ν.3429/2005 (Α ́ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» με σχετ. την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο.
2. Την με α.π. 2/14537/ΔΕΠ/13-5-2015 εγκύκλιο του Γενιού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα : «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίαςιδιωτικόυ δικαίου ορσμένου χρόνου………»
Αναπληρωτές με 7 χρόνια υπηρεσίας κατατάσσονται στο Ε2 κλιμάκιο και όχι στο Δ0 . Όπως αναφέρουν οι αποφάσεις οι αναπληρωτές επανακατατάσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά από την ημερομηνία αίτησής τους και ως 31/12/2015 σύμφωνα με την 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της ΔΕΠ του ΓΛΚ. Επίσης, κατατάσσονται μισθολογικά στα νέα κλιμάκια του ν. 4354/2015.  Αναπληρωτές που είναι στο ΣΤ0 κατατάσσονται στο ΜΚ1 ,στο Ε0 στο 2, στο Ε1 στο 3 στο Ε2 στο 4.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου