ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τελευταία νέα

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle

               Αποτέλεσμα εικόνας για Moodle                                                                                                 
       


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ          
        &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

                Τμήμα Β΄ Εκπ/κών  Θεμάτων 
                                Κτίριο ΟΑΕΔ
                              Προφήτης Ηλίας

                           36100 Καρπενήσι

                   Καρπενήσι,  15-9-2016

  

                          Αριθ. Πρωτ. 2648


ΠΡΟΣ:
Τις/τους εκπ/κούς

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
Έδρες τους
       


Πληροφορίες : Οικονομίδης Ιωάν.
Τηλέφωνο : 22370.80247
FAX : 22370.80247
e-mail : mail@dide.eyr.sch.gr 
             

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle.

Η υπηρεσία μας σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   και με την συνεργασία και υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας, προτίθενται να διοργανώσουν ένα τμήμα σεμιναρίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle) με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle» για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Το παραπάνω σεμινάριο πραγματοποιήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη στις Περιφερειακές ενότητες Α Αθήνας, Γ Αθήνας, Δ Αθήνας, Πειραιά, Αιτωλοακαρνανίας, Αλεξανδρούπολης, Άμφισσας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λάρισας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Σερρών, Σπάρτης, Φωκίδας και Χανίων, ενώ παρουσιάστηκε σε συνέδρια που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κίνησε το ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών.

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου θα είναι: 

1. η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας Moodle
2. η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία
3. η εκμάθηση και χρήση Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού γενικής χρήσης για εφαρμογές που είναι χρήσιμες για όλους τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.
4. η γνωριμία και χρήση ποικίλων διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων που υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως είναι η δημιουργία ιστολογίου (blog), wiki, η κατασκευή ιστοσελίδων, γκαλερί φωτογραφιών κ.ά.
5. Η χρήση συνεργατικών εργαλείων.

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι ένα πλήρες ημερολογιακό εξάμηνο, από 15/11/2016 έως  12/6/2017. Θα υλοποιηθεί με τη «μεικτή» μέθοδο διδασκαλίας, συνδυάζοντας 5 δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις και 26 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστή. 

Οι 5 δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου. Το χρονοδιάγραμμα των 5 αυτών συναντήσεων εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Συνάντηση Ώρες 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου
1 15:00 – 19:30 Τρίτη 15/11/2016
2 15:00 – 19:30 Τρίτη 17/1/2017
3 15:00 – 19:30 Τρίτη 28/02/2017
4 15:00 – 19:30 Τρίτη 28/03/2016
5 15:00 – 19:30 Τρίτη 2/5/2017

Συντονιστής των τμημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ο κ. Νταλούκας Βασίλειος (Τεχνικός Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας).

Συντονιστής για το τμήμα της Π.Ε. Ευρυτανίας είναι ο κ. Δημήτριος Βελισσάρης 

Επιμορφωτές για τις δια ζώσης συναντήσεις είναι:
Δημήτριος Βελισσάρης
Σιδέρης Μοτσιόλας

Για κάθε μία από τις 26 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Μoodle για την  πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι για το σεμινάριο εκτιμάται σε 120 ώρες. Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:
η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι
η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί τμήμα 20 επιμορφούμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Ο ελάχιστος αριθμός επιμορφούμενων για κάθε τμήμα είναι 15. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2016 έως και 2/11/2016. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:
επιτυχής ολοκλήρωση 10 εργασιών μέχρι 31/12/2016 και
επιτυχής ολοκλήρωση 30 εργασιών μέχρι 11/2/2017 καθώς και εκπλήρωση μίας από τις δύο επόμενες προϋποθέσεις 
      3α. επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 4 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις 
      3β. επιτυχής ολοκλήρωση του 85% των ασκήσεων εμπέδωσης και συμμετοχή σε 3 από τις 5 δια ζώσης συναντήσεις.

Από τις παραπάνω θέσεις: 
1. 10% θα δοθεί σε άτομα που ξεκίνησαν το περσινό σεμινάριο «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle» υπέβαλαν τουλάχιστον 65 εργασίες, συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 συναντήσεις αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερες εργασίες)
2. το 20% σε όσους έκαναν τουλάχιστον μία φορά αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία εξαετία και δεν έγιναν δεκτοί
3. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον δύο φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία εξαετία και δεν έγιναν δεκτοί
4. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον τρεις φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία εξαετία και δεν έγιναν δεκτοί
5. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον τέσσερις φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία εξαετία και δεν έγιναν δεκτοί
6. το 10% σε όσους έκαναν τουλάχιστον πέντε φορές αίτηση σε δια ζώσης τμήματα την τελευταία εξαετία και δεν έγιναν δεκτοί
7. 10% σε Σχολικούς Συμβούλους, Υπευθύνους Αγ.Υγείας, Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικών, ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΠΕ, ΚΕΔΔΥ κ.α. Δομών με θητεία που θα κάνουν αίτηση.
Μετά την πάροδο ενός μηνός από τη λήξη των αιτήσεων θα καλούνται ως επιλαχόντες όσοι στην τελευταία εξαετία έκαναν περισσότερα χρόνια αιτήσεις.


Ο Δ/ντής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σηςΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου