Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Διορισμός αιρετών μελών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. )


Διορισμός αιρετών μελών στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ) 

Αποτέλεσμα εικόνας για Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 ( ΦΕΚ 167-Α΄) 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1-Α΄) 3. Τη Φ.350/84/206558/Ε3/5-12-2016 Υπουργική απόφαση με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 2ης Νοεμβρίου 2016 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου