Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Διάταξη για επίδομα θέσης ευθύνης στους Διευθυντές τετραθεσίων και άνω Νηπιαγωγείων


ΕξετάσειςΜε διάταξη που είναι ενταγμένη στο υπό κατάθεση προς ψήφιση, στη Βουλή πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, ρυθμίζεται επί τω δικαίω και προς θεραπεία της αρχής της ισότητας το ζήτημα απόδοσης του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις επιδόματος θέσης ευθύνης για τους Διευθυντές τετραθεσίων και άνω Νηπιαγωγείων.Επιπλέον, αντιμετωπίζεται ένα υφιστάμενο στο ν.4354/2015 νομοθετικό κενό, όπως βεβαιώνεται και από το αρ.2/20094/ΔΕΠ/8.4.2016 έγγραφο του Τμήματος Γ΄ της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 περ.δ΄ του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν.4327/2015 (Α΄ 50/14.5.2015), θεσπίσθηκε ο θεσμός των Διευθυντών τετραθέσιων και άνω νηπιαγωγείων. Στο άρθρο 16 παρ.1 περ.βστ΄ του ν.4354/2015 ορίζεται ότι καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης στους εξής προϊσταμένους οργανικών μονάδων: «… βστ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημοσίων Ι.Ε.Κ., Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων…».
Κατά συνέπεια, το υπουργείο Παιδείας έκρινε , ότι συντρέχει εν προκειμένω γνήσιο νομοθετικό κενό αναφορικά με τη λήψη του επιδόματος θέσης ευθύνης από τους νηπιαγωγούς που έχουν επιλεγεί ως Διευθυντές τετραθεσίων και άνω νηπιαγωγείων και ακολούθως χρειάζεται προς άρση αυτού η θέσπιση της προτεινόμενης ρύθμισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου