Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης


Αποτέλεσμα εικόνας για Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παραιτηθούν, σύμφωνα με το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄83/11-5-2016 – άρθρο 33 παρ. 2 εδ.α΄), πρέπει και φέτος να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση παραίτησης σε αποκλειστική προθεσμία σε εργάσιμη ημέρα από 1 έως 10 Απριλίου.
     Δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης που θα έχουν υποβάλει το παραπάνω δεκαήμερο, έχουν εντός ενός μήνα από την ημερομηνία της αίτησής τους (π.χ. εάν η αίτηση παραίτησης υποβληθεί την 3-4-2017, ανάκλησή της μπορεί να γίνει μέχρι και την 2-5-2017).
     Η λύση της υπαλληλικής σχέσης θα συντελεστεί με διαπιστωτική πράξη της Δ/ντριας Εκπαίδευσης στο τέλος του σχολικού έτους, δηλ. την 31η Αυγούστου 2017, η οποία θα είναι η τελευταία ημέρα εργασίας και μισθοδοσίας.
     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου